Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 30  pokazuj  pozycji

Odnowienie licencji dla urządzeń FORTINET oraz licencji systemu monitorowania i zarządzania infrastrukturą IT IZP.272.27.2021 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1, 2 2021-12-23 10:32
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Łukowie IZP.272.24.2021 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2021-12-23 09:29
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do Starostwa Powiatowego w Łukowie IZP.272.23.2021 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2021-12-15 14:31
„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Kierzków”. IZP.272.11.2021 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2021-07-07 15:37
Zapasowe łącze internetowe 2021 - 2023 IZP.272.30.2020 Wyłączone z PZP Części: 1 2021-01-04 14:44
Usługa odnowienia licencji FORTINET oraz TRADEUP urządzeń wraz z wdrożeniem, odnowienie wraz z rozszerzeniem licencji systemu monitorowania i zarządzania infrastrukturą IT oraz odnowienie wraz z rozszerzeniem licencji na oprogramowanie antywirusowe dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łukowie. IZP.272.31.2020 Wyłączone z PZP Części: 1, 2, 3 2020-12-23 14:46
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do Starostwa Powiatowego w Łukowie IZP.272.29.2020 Wyłączone z PZP Części: 1 2020-12-23 14:43
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Łukowie IZP.272.28.2020 Wyłączone z PZP Części: 1 2020-12-23 14:41
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem biurowym IZP.272.25.2020 Wyłączone z PZP Części: 1 2020-12-07 15:07
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem IZP.272.24.2020 Wyłączone z PZP Części: 1 2020-11-26 11:49
Zakup i dostawa ośmiu szt. laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym IZP.272.23.2020 Wyłączone z PZP Części: 1 2020-11-26 11:44
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad realizacją prac geodezyjnych – etap IV, część 135, dla celów projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” IZP.272.5.2020 Postępowanie PZP Części: 1 2020-08-12 14:44
Zakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim IZP.272.14.2020 Wyłączone z PZP Części: 1, 2, 3, 4 2020-08-06 12:55
Zakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim IZP.272.12.2020 Wyłączone z PZP Części: 1, 3, 5 2020-07-23 13:37
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad realizacją zadania pn. „Realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla terenu Powiatu Łukowskiego” IZP.272.18.2019 Wyłączone z PZP Części: 1 2020-07-23 11:28
Zakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim IZP.272.12.2020 Wyłączone z PZP Części: 2, 4 2020-07-17 12:59
Usługa dostępu do Internetu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łukowie IZP.272.9.2020 Wyłączone z PZP Części: 1 2020-06-25 10:49
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Adamów IZP.272.8.2020 Wyłączone z PZP Części: 1 2020-06-25 10:42
Zakup i wdrożenie e-usług dla Powiatu Łukowskiego IZP.272.10.2020 Wyłączone z PZP Części: 1 2020-06-19 13:55
Usługa dostępu do Internetu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łukowie IZP.272.4.2020 Wyłączone z PZP Części: 1 2020-05-28 11:41
Dzierżawa urządzeń drukujących IZP.272.43.2019 Wyłączone z PZP Części: 1 2020-01-09 11:24
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Łukowie IZP.272.42.2019 Wyłączone z PZP Części: 1 2020-01-07 10:34
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do Starostwa Powiatowego w Łukowie IZP.272.41.2019 Wyłączone z PZP Części: 1 2020-01-07 10:29
Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji III.3 etapu projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w zakresie dotyczącym Powiatu Łukowskiego IZP.272.34.2019 Postępowanie PZP Części: 4 2019-12-17 15:01
Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji III.3 etapu projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w zakresie dotyczącym Powiatu Łukowskiego IZP.272.34.2019 Postępowanie PZP Części: 3 2019-12-17 15:01

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa