Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 34  pokazuj  pozycji

IZP.272.35.2019 Usługa przedłużenia licencji urządzeń bezpieczeństwa sieci i zbierania danych, przedłużenie licencji oprogramowania monitorującego systemy przetwarzania danych oraz przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łukowie Wyłączone z PZP Przedłużenie ważności licencji na system antywirusowy – 2020 r. 2019-11-18 11:00 2019-11-21 11:59
IZP.272.35.2019 Usługa przedłużenia licencji urządzeń bezpieczeństwa sieci i zbierania danych, przedłużenie licencji oprogramowania monitorującego systemy przetwarzania danych oraz przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łukowie Wyłączone z PZP Przedłużenie ważności licencji na system monitorowania – 2020 r. 2019-11-18 11:00 2019-11-21 11:59
IZP.272.35.2019 Usługa przedłużenia licencji urządzeń bezpieczeństwa sieci i zbierania danych, przedłużenie licencji oprogramowania monitorującego systemy przetwarzania danych oraz przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łukowie Wyłączone z PZP Przedłużenie ważności licencji na urządzenia FORTINET – 2020 r. 2019-11-18 11:00 2019-11-21 11:59
IZP.272.41.2019 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do Starostwa Powiatowego w Łukowie Wyłączone z PZP Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do Starostwa Powiatowego w Łukowie 2019-12-19 11:00 2020-01-17 09:11
IZP.272.42.2019 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Łukowie Wyłączone z PZP Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Łukowie 2019-12-19 11:00 2020-01-17 09:11
IZP.272.34.2019 Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji III.3 etapu projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w zakresie dotyczącym Powiatu Łukowskiego Postępowanie PZP Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji III.3 etapu projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w zakresie dotyczącym Powiatu Łukowskiego. Część Nr 1 2019-11-20 11:00 2020-01-20 11:58
IZP.272.34.2019 Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji III.3 etapu projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w zakresie dotyczącym Powiatu Łukowskiego Postępowanie PZP Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji III.3 etapu projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w zakresie dotyczącym Powiatu Łukowskiego. Część Nr 2 2019-11-20 11:00 2020-01-20 11:58
IZP.272.34.2019 Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji III.3 etapu projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w zakresie dotyczącym Powiatu Łukowskiego Postępowanie PZP Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji III.3 etapu projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w zakresie dotyczącym Powiatu Łukowskiego. Część Nr 3 2019-11-20 11:00 2020-01-20 11:58
IZP.272.34.2019 Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji III.3 etapu projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w zakresie dotyczącym Powiatu Łukowskiego Postępowanie PZP Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji III.3 etapu projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w zakresie dotyczącym Powiatu Łukowskiego. Część Nr 4 2019-11-20 11:00 2020-01-20 11:58
IZP.272.43.2019 Dzierżawa urządzeń drukujących Wyłączone z PZP Dzierżawa urządzeń drukujących 2020-01-02 10:00 2020-01-21 14:12
IZP.272.4.2020 Usługa dostępu do Internetu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łukowie Wyłączone z PZP Usługa dostępu do Internetu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łukowie 2020-05-22 09:00 2020-05-28 11:42
IZP.272.8.2020 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Adamów Wyłączone z PZP Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Adamów 2020-06-17 11:00 2020-06-30 10:51
IZP.272.9.2020 Usługa dostępu do Internetu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łukowie Wyłączone z PZP Usługa dostępu do Internetu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łukowie 2020-06-17 11:00 2020-06-30 10:51
IZP.272.10.2020 Zakup i wdrożenie e-usług dla Powiatu Łukowskiego Wyłączone z PZP Zakup i wdrożenie e-usług dla Powiatu Łukowskiego 2020-06-17 11:00 2020-06-30 10:51
IZP.272.18.2019 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad realizacją zadania pn. „Realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla terenu Powiatu Łukowskiego” Wyłączone z PZP Pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad realizacją zadania pn. „Realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla terenu Powiatu Łukowskiego” 2019-05-30 09:00 2020-07-23 11:29
IZP.272.12.2020 Zakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim Wyłączone z PZP Zakup i dostawa linii diagnostycznej wraz z jej montażem 2020-07-14 09:00 2020-07-28 13:14
IZP.272.12.2020 Zakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim Wyłączone z PZP Zakup i dostawa mebli szkolnych 2020-07-14 09:00 2020-07-28 13:14
IZP.272.12.2020 Zakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim Wyłączone z PZP Zakup i dostawa stołów warsztatowych z imadłami oraz szafek narzędziowych 2020-07-14 09:00 2020-07-28 13:14
IZP.272.12.2020 Zakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim Wyłączone z PZP Zakup i dostawa urządzeń: komputera, drukarki i rzutnika 2020-07-14 09:00 2020-07-28 13:14
IZP.272.12.2020 Zakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim Wyłączone z PZP Zakup i dostawa wyposażenia do pomieszczeń warsztatowych 2020-07-14 09:00 2020-07-28 13:14
IZP.272.14.2020 Zakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim Wyłączone z PZP Zakup i dostawa linii diagnostycznej wraz z jej montażem 2020-07-30 09:00 2020-08-27 11:17
IZP.272.14.2020 Zakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim Wyłączone z PZP Zakup i dostawa przyrządu do pomiaru luzu sumarycznego na kole kierownicy. 2020-07-30 09:00 2020-08-27 11:17
IZP.272.14.2020 Zakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim Wyłączone z PZP Zakup i dostawa urządzeń: komputera, drukarki i rzutnika 2020-07-30 09:00 2020-08-27 11:17
IZP.272.14.2020 Zakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim Wyłączone z PZP Zakup i dostawa wyposażenia do pomieszczeń warsztatowych 2020-07-30 09:00 2020-08-27 11:17
IZP.272.5.2020 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad realizacją prac geodezyjnych – etap IV, część 135, dla celów projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” Postępowanie PZP Pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad realizacją prac geodezyjnych – etap IV, część 135, dla celów projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” 2020-06-25 11:00 2020-09-02 13:06

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa